El-kontroll

El-kontroll

 

 

Er din bedrift godt nok sikret mot brann eller berøringsfare?

¨

Storm Elektro innehar foretakssertifisering fra DNV for å kunne forestå kontroller innenfor følgende områder:

NEK 405-1 - Elektrotermografi

NEK 405-2 - Brannforebyggende el-kontroll bolig

NEK 405-3 - El-kontroll næring

 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

Internkontroll

¨

Hvem har krav til internkontroll av eget el-anlegg?

IK forskriften gjelder både for byggeier og leietaker

Eier og bruker er ansvarlig for det elektriske anlegget

Daglig leder er ansvarlig for at regelmessigkontroll av el-anlegget blir ivaretatt i virksomheten

 

Dette sier loven om internkontroll:

 

§121 sier

Eier og bruker av el. installasjonen har plikt til å sørge for forsvarlig vedlikehold og ettersyn av installasjonen, slik at den til enhver tid er i forskriftmessig stand

 

I følge forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) og forskrift om systematisk helse,- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (IK forskriften) er det daglig leder som er ansvarlig for at helse,- miljø- og sikkerhet blir ivaretatt. IK forskriften gjelder både byggeier og leietaker. Plikten til å innføre og utøve IK forskriften har den som er ansvarlig for virksomheten. Eier og bruker er ansvarlig for det elektriske anlegget. Kontroll og vedlikehold av elektriske anlegg skal utføres av fagfolk. De fleste virksomheter er uten kompetanse i elektrofagene.

 

Storm Elektro innehar lang erfaring innen internkontroll elektro og utfører dette for din bedrift.

Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Elektrotermografering Lavspenning

¨

Ved hjelp av elektrotermografering kan man enkelt kunne forutse store katastrofale følger slik at disse ikke intreffer.

Våre kontrollører er NEK 405-1 sertifiserte av DNV

Brannforebyggende el-kontroll bolig

¨

Har du kjøpt deg gammelt hus? Stoler du på at den elektriske installasjoner er elsikker?

 

Våre dyktige NEK 405-2 sertifiserte kontrollører gir deg en god tilstandsvurdering på det elektriske anlegget i din bolig.

Ta kontakt for en uforpliktende prat.

El-kontroll Næring

¨

Vi har dyktige NEK 405-3 sertifiserte kontrollører, ta kontakt med oss for å få en kontroll på ditt anlegg

Eksempler fra noen av våre oppdrag:

El-kontroll

Storm Elektro tilbyr faste service-avtaler der vi passer på at kontroller blir utført til rett tid. En enkel og solid løsning for deg som ønsker å bruke tiden på noe annet!

Storm Elektro Fredrikstad

Lerkeveien 2, 1624 Gressvik

 

Tlf: 69 36 00 40

Org.nr.: 982 578 809