ITB

Storm Elektro Avd. Automasjon

ITB

Integrerte Telniske bygningsinstallasjorner

 

ITB er samspillet mellom de tekniske bygningsinstallasjonene, utført på en slik måte at forretnings-, miljø- og sikkerhetsmessige krav blir oppfylt.

Hensikten med ITB er å oppnå en optimal administrasjon og senere drift av bygget gjennom et godt samspill mellom de tekniske systemene, samt å sikre økonomi, funksjon og sikkerhet i hele byggets levetid.

 

Byggemiljø har utarbeidet en veileder som gir innføring i ITB og hvilke muligheter det gir.

Vi tilbyr ITB rollen ihht. NS3935:2011

Vi er medlem i og en del av initiativ gruppen for ITB forum Østfold.

 

 

NS3935 alene, er ikke frelseren!

 

Fokus på tverrfaglige sjekklister og et strengt regime rundt test, igangkjøring og funksjonsprøving.

Tidlig valg av styringskonsept for å skape en felles tverrfaglig forståelse i prosjekteringsfasen.

 

Åpenhet

Frihet

Skalerbarhet

Stabilitet

Autonomt

 

Dette er noe de fleste ønsker seg av sitt automatikk system!

 

Ved å sammenstille systemet ditt med de riktige komponentene er dette mulig!

 

Integra

 

Integra er en bransjeforening i Nelfo. Det er foreningen for tekniske systemintegratorer.

Integras medlemsbedrifter representerer høyteknologiske løsninger som er helt nødvendige for samfunnets utvikling og funksjonalitet. Samfunnsnytten og de store forretningsmuligheter som dette gir, ivaretas langt bedre ved at medlemmene står sammen.

Vi hjelper deg gjerne!

Storm Elektro tilbyr komplette løsninger innenfor byggautomatisering, energitiltak, SD-anlegg, fabrikkautomasjon, ventilasjonsstyringer og mye mer.

ABB
CitectSCADA
Autic SYSTEM
WAGO
MBS

Storm Elektro Avd. Automasjon

 

Lerkeveien 2

1624 Gressvik

 

 

Tlf: 69 36 00 40

Fax: 69 36 00 49

Epost: post@stormelektro.no

Epost: faktura@stormelektro.no

 

 

NO 982 578 809 MVA